EGE-LABSİS

Ege Üniversitesi Laboratuvar Bilgi Sistemi

EGE-LABSİS, Ege Üniversitesi Laboratuvar Bilgi Sistemi

Ege Üniversitesi bünyesinde kurulan EgeLabSis(Ege Üniversitesi Laboratuvar Bilgi Sistemi) Ege Üniversitesinin sahip olduğu araştırma olanaklarını görünür kılmak ve paydaşların erişimini sağlamak adına bu çalışma yapılmıştır. Programda, "Anahtar Kelimeler" yoluyla arama yapan kullanıcılar, arama sonuçlarını Laboratuvar, Cihaz, Analiz, Birim olmak üzere dört ana kritere göre araştırabilmektedirler. EGE-LABSİS sistemindeki güncel iletişim bilgilerini kullanarak yetkili öğretim üyeleriyle irtibata geçebilecek, hem laboratuvarların altyapısı hakkında bilgi edinebilecek hem de özellikle üniversite sanayi iş birliğine önem veren Ege Üniversitesi güvenilirliğiyle talep ettikleri analizlerini, test ve ölçümlerini yaptırabileceklerdir.


Cihaz Laboratuvar Analiz Birim Yazılım Hepsini Seç/Temizle

Herhangi bir laboratuvar seçmediniz!

Herhangi bir cihaz seçmediniz!

Herhangi bir analizi seçmediniz!

Herhangi bir yazılım seçmediniz!

EGE-LABSİS

Ege Üniversitesi Laboratuvar Bilgi Sistemi

Ege Üniversitesi, kurulduğu yıldan bu yana çok farklı alanlarda çok değerli çalışmaların yapıldığı, araştırma ekosistemi olmuştur. Bu kapsamda, sanayi ile iş birliğinin artması, yapılan çalışmalarda disiplinler arası üretkenliğin artması için altyapı potansiyelinin, ilgili paydaşlar tarafından bilinir olması gerekliliği aşikârdır. Bu amaçla, “Ege Üniversitesi Laboratuvar Bilgi Sistemi” programı uzun süren hazırlıklar sonucu oluşturulmuş ve Ege Üniversitesi birimlerinde mevcut olan laboratuvar envanterleri, yapılan analizler ve laboratuvar ile sorumlu araştırmacılarımızın bu program ile görünürlüğü sağlanmıştır. EGE- LABSİS ile ilgili e-posta adresimiz: eulabsis@gmail.com


Bu sayfa 172012 kez görüntülenmistir...